Kindlustusjuhtumid

Kui Sinu auto on sattunud õnnetusse, siis oleme abiks selle parandamisel. Arvutame välja avariijärgse remondi maksumuse ja suhtleme kindlustusseltsiga.

  • Kindlustuse kahjude käsitlemine
  • Autoklaaside kahjukäsitlus
  • Kindlustusjuhtumite vormistamine (avalduste vastuvõtmine, hinnapakkumiste koostamine)

Ametlikud koostööpartnerid oleme IF kindlustusega , ERGO kindlusdtusega ja Salva kindlustusega, samuti teeme koostööd teiste kindlustusettevõtetega.

If Kindlustusele saad õnnetusest kiirelt ja mugavalt teatada If-i iseteeninduses või If Mobile Baltics rakenduse kaudu.

Kui vastaspool on kahju tekitaja

  • kontrollige, et põhjustaja kinnitaks oma allkirjaga vastutust kahju tekitamise eest ning esimesel võimalusel teatage liikluskahjust kahju tekitaja kindlustusseltsile või Liikluskindlustuse Fondile

Kui olete ise kahju tekitaja või kahju tekitaja puudub

  • teatage esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul liikluskahjust enda kindlustusseltsile või
    Liikluskindlustuse Fondile

Liiklus- või kaskokahjude korral võta meiega ühendust telefonil: + 372 55 87 177